[A][C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [W] [X] [Y] [Z]

Adamczyk Marzena, mgr


pokój: 525
tel.

D±browska Iwona, mgr


pokój: 321
tel. (81) 537 55 53
e-mail: iwodab@poczta.umcs.lublin.pl

Dobrowolski Ryszard, prof. dr hab.


pokój: 311
tel. (81) 537 57 04
konsultacje: wtorek 11-13
e-mail: rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl

Dobrzyńska Joanna, dr


pokój: 525
tel. (81)
konsultacje: wtorek 11-13
e-mail: joanna.dobrzynska@poczta.umcs.lublin.pl

Gęca Iwona, dr


pokój: 525
tel. unknown
konsultacje: wtorek 9-11
e-mail: rutynaiwona@gmail.com

Gęca Tomasz, mgr


pokój: 317B
tel. (81) 537 55 08
e-mail: tomasz.geca@poczta.umcs.lublin.pl

Grabarczyk Małgorzata, dr hab. (prof.nadzw. UMCS)


pokój: 319
tel. (81) 537 55 88
konsultacje: wtorek 11-13
e-mail: mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl

Grochowski Mariusz, mgr


pokój: 301
tel. (81) 537 55 78
e-mail: mariusz.grochowski@poczta.umcs.lublin.pl

Gugała-Fekner Dorota, dr


pokój: 521
tel. (81) 537 55 57
konsultacje:
e-mail: gugala@poczta.umcs.lublin.pl

Korolczuk Mieczysław, prof. dr hab.


pokój: 322
tel. (81) 537 55 92
konsultacje: czwartek 12-14
e-mail: mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl

Lenik Joanna, dr hab.


pokój: 325
tel. (81) 537 56 55
konsultacje: ¶roda 10-12
e-mail: j.lenik@poczta.umcs.lublin.pl

Nieszporek Jolanta, dr hab.


pokój: 517
tel. (81) 537 55 91
konsultacje: wtorek 10-12
e-mail: jolan@poczta.umcs.lublin.pl

Nosal-Wiercińska Agnieszka, dr hab. (prof.nadzw. UMCS)


pokój: 521
tel. (81) 537 56 27
konsultacje: czwartek 9-11
e-mail: anosal@poczta.umcs.lublin.pl

Ochab Mateusz, dr


pokój: 525
tel. (81) 537
konsultacje: wtorek 11-13
e-mail: mateusz.ochab@poczta.umcs.lublin.pl

Reszko-Zygmunt Joanna, dr


pokój: 318
tel. (81) 537 56 95
konsultacje: poniedziałek 12-14
--> e-mail: jreszko@poczta.umcs.lublin.pl

Sieńko Dorota, dr


pokój: 521
tel. (81) 537 55 57
konsultacje: poniedziałek 10-12
e-mail: dorota.sienko@poczta.umcs.lublin.pl

Sykut Kazimierz, prof. dr hab.


pokój: 515
tel. (81) 537 55 51

Tyszczuk-Rotko Katarzyna, dr hab. (prof.nadzw. UMCS)


pokój: 519
tel. (81) 537 55 85
konsultacje: wtorek 10:30-12:30
e-mail: ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl

Wardak Cecylia, dr hab.


pokój: 325
tel. (81) 537 56 55
konsultacje: wtorek 9-11
e-mail: cecylia.wardak@poczta.umcs.lublin.pl

Powrót do strony głównej Zakładu