Odnowienie dyplomu doktorskiego Prof. dr hab. Kazimierza Sykuta w 50-tą rocznicę nadania stopnia doktora nauk przyrodniczych

Uroczystość odbyła się 21 maja 2009r. w Auli im. Prof. J. Ościka
w gmachu Collegium Chemicum (Duża Chemia)

Galeria zdjęć z uroczystości

Profesor Kazimierz Sykut urodził się 5 października 1923 roku w Lublinie. W latach 1945-1950 odbył studia chemiczne na Wydziale Przyrodniczym, Sekcja ''Chemia'', UMCS. W dniu 17 października 1959 roku Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS nadała Profesorowi stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie złożonych egzaminów doktorskich z chemii i filozofii oraz przedłożonej pracy doktorskiej pt. ''Zastosowanie układu Br2/Br- w mikrokulometrii''. Promotorem rozprawy był profesor Włodzimierz Hubicki. Dyplom doktorski Profesora oznaczony jest nr 4, a więc jest jednym z pierwszych doktoratów obronionych na UMCS.

Matka Marianna z Szymańskich
(fot. z 1917r.)

Ojciec Władysław
(fot. z 1917r.)

3-letni Kazio
z dziadkiem Tomaszem
i siostrą Barbarą (fot. z 1926r.)

Losy Profesora związane są z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od początków istnienia Uczelni, gdyż już na drugim roku studiów rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy asystenta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1967, tytuł profesora - w roku 1982, a w roku 1992 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

(Po lewej) Kazimierz Sykut (fot. z 1935r.).
(Po prawej) Z matką na Krakowskim Przedmieściu (okolice Poczty Głównej)
po zdanym egzaminie wstępnym do "Zamoja" (fot. z 1936r.)

Profesor w roku 1971 stworzył od podstaw Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, którym kierował nieprzerwanie do roku 1994, kiedy przeszedł na emeryturę. Wielokrotnie pełnił również odpowiedzialne funkcje w Uniwersytecie, był między innymi: Prorektorem (1972-1975 ds. dydaktycznych [rozpoczął i zorganizował proces dokształcania nauczycieli], 1975-1981 ds. badań naukowych), Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1970-1972), Prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1966-1970), Dyrektorem Instytutu Chemii (1981-1987).

MOTOCYKLOWA PASJA
Na samodzielnie złożonym Rayleigh'u (1947 r.), na "Dekawce" 250 - 1948r. oraz z Janem Matysikiem i Jerzym Trojanowskim w lesie w Krępcu - 1948r.

GÓRSKA PASJA
Polskie Tatry. Z żoną na Orlej Perci w 1950r. oraz rozmyślanie na Granatach w 1951r.

W roku 1989 został wybrany pierwszym Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Chemii, którego powstanie było w znacznej mierze Jego zasługą.

(Po lewej) Inauguracja działalności Wydziału Chemii z rektorem Z. Cackowskim (1 lutego 1989r.)
(Po prawej) Profesor w rektorskiej todze (1972-1981)

Opublikował łącznie ponad 100 oryginalnych prac naukowych, jest współautorem szeregu patentów, a w roku 1981 otrzymał - wraz z zespołem - nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrod jonoselektywnych. Pod kierunkiem Profesora wykonano około 150 prac magisterskich, ukończono 11 przewodów doktorskich, czworo wychowanków Profesora uzyskało stopień doktora habilitowanego. Profesor uczestniczył w pracach wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak: Europejska Komisja ds. Ochrony Środowiska UNESCO, Komitet ''Chemia'' Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Nauk Chemicznych Komitetu Badań Naukowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. W latach 1977-1999 był członkiem Uczelnianego Komitetu ds. Redakcyjnych ''Annales'', gdzie przez cały czas pełnił funkcję redaktora Sekcji Chemicznej. Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

(Po lewej) Tradycyjne imieniny u Profesora (Po prawej). ... co nowego w elektrochemii?

Ad multos annos, Profesorze!