Kontakt

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
(Gmach "Dużej Chemii") III p.
20-031 Lublin

Kierownik Zakładu (p. 319):
(81) 537 55 88

Sekratariat (p. 321):
(81) 537 55 53Inne strony

Sprawdź swoją pocztę na poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii UMCS

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział w Lublinie

statystyka

O Zakładzie...

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej został utworzony w roku 1970, w wyniku podziału Katedry Chemii Nieorganicznej. Zakład mieści się na III i V piętrze gmachu Collegium Chemicum ("Duża Chemia"). Zakład tworzył od podstaw prof. dr hab. Kazimierz Sykut, wyposażając go dobrze w aparaturę naukową i dydaktyczną. Profesor był pierwszym kierownikiem Zakładu, pełnił tę funkcję nieprzerwanie w latach 1970-1994. Kolejnymi kierownikami byli: prof. dr hab. Jerzy Matysik (1995-1999), dr hab. Ryszard Dumkiewcz (1999-2000), dr hab. Barbara Marczewska (2001-2005), prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk (2005-2017). Od 2018 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. prof. UMCS Małgorzata Grabarczyk. W Zakładzie prowadzone sa zajęcia dydaktyczne dla studentów chemii, ochrony środowiska i biologii. Studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z następujacych przedmiotów: chemia analityczna, analiza instrumentalna, metody analityczne w ochronie środowiska, analiza śladowa. Ponadto w Zakładzie prowadzone sa wykłady monograficzne, specjalizacyjne z zakresu elektrochemii, ćwiczenia rachunkowe, seminaria magisterskie. Prace magisterskie i dyplomowe wykonało w Zakładzie ok. 400 studentów. Badania naukowe prowadzone w naszym Zakładzie dotyczą głównie opracowania nowych procedur oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych z uwzględnieniem ich specjacji. Wykonujemy np. badania śladowych zawartości metali ciężkich w żywności, glebach i osadach oraz w innych próbkach środowiskowych. Jesteśmy jednostką dobrze wyposażoną w wysokiej klasy aparaturę naukową: analizatory elektrochemiczne, spektrofluorymetr, spektrometry AAS i spektrofotometry. O dynamicznym rozwoju kadry naukowej świadczą uzyskiwane przez pracowników habilitacje, duża liczba obronionych doktoratów, zdobywane granty. Pracownicy Zakładu publikują wyniki swoich badań w czasopismach o światowej cyrkulacji, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych konferencjach i zjazdach, są członkami wielu towarzystw i organizacji naukowych.


Jak powstawał Wydział Chemii - wspomina Profesor Kazimierz Sykut ... więcej


Galeria zdjęć z uroczystości
(Zdjęcia autorstwa Ryszarda Filipowskiego)

21 maja 2009 roku obchodziliśmy uroczystość odnowienia dyplomu doktorskiego Prof. dr hab. Kazimierza Sykuta w 50-tą rocznicę nadania stopnia doktora nauk przyrodniczych przez Radę Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii UMCS ... więcej